Horgászrend

Országos tilalmi idők és méretkorlátozások         Helyi tilalmi idők és méretkorlátozások        Védett halaink

Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület
2019. évi horgászrend

A horgászrend hatálya a horgász egyesület kezelésében lévő Szajki IV, V. horgásztó területére terjed ki. A tó, annak környezete, valamint a halállomány halőrrel, társadalmi halőrökkel és az egyesület tagjaival védett egyesületi tulajdon.
A tavakon horgászni csak a 2013. évi CII. halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló tv. és vonatkozó jogszabályok által meghatározott érvényes állami horgászjegy, fogási napló, a tavakra érvényes területi engedély,  vagy napijegy birtokában lehet. Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a horgászat megkezdése előtt tájékozódjon az érvényben lévő hatályos törvények és jogszabályokban rögzített szabályokról.
Napijegyet a halőrháznál, vagy a napijegy értékesítéssel megbízott személyeknél lehet váltani (akár előre is), elérhetőségük a halőrháznál kifüggesztve vagy az internetes honlapon megtalálható. Személyi azonosító okmányok valamelyikének használata kötelező! A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóhoz tartozó éves naptárban a horgászat napját, horgászat helyét és víztér kódját.

Horgászat időpontja:
A nappali horgászat a halőrháznál kifüggesztett és az internetes honlapon megjelent tájékoztató szerint évszakonként változó ideig tart.
— november, december, január, február, március hónapokban 07.00 órától 19.00 óráig
— április, május, június, július, augusztus, szeptember, október hónapokban 05.00 órától 22.00 óráig
Napijegyes szezon kezdete 2019 március 01.
Éjszakai horgászat 2019. március 29-től 2019. október 26-ig tart, melyen csak tagok – ideiglenes tagok – családi tagok – céges tagok és vendéghorgászaink(felnőtt) vehetnek részt. Éjszakai horgászat kéthetente és ünnepnapokon megelőzően kijelölt napokon. A kijelölt napok melléklete megtekinthető a Halőrháznál és a honlapon. Vendéghorgászaink a kijelölt napokon este 22-órától reggel 05-óráig horgászhatnak.

Horgászat helye:
Az egyesület kezelésében lévő IV. és V. számú tavon az egyesületi tagok számozott és a vezetőség által engedélyezett stég horgászhelyekkel rendelkeznek, melyet mindenki saját felelősségére használhat. Ha az azon bekövetkezett káresemény a stég nem megfelelő állapotából adódik, a stég tulajdonosa a felelős!
A stég tulajdonosának megérkezésekor amennyiben az azon horgászó személyt a távozásra szólítja fel azt át kell adni amennyiben azt igazolni tudja, hogy a stég a tulajdonában van.
A vendég horgászok az egyesület által kijelölt vendég horgászok számára fenntartott számozott stégeken horgászhatnak, azt egyesületi tag nem használhatja napijegyes horgászati szezonban (V/21, V/23,V/33-as stéget).

A horgászat feltételei:

A felnőtt és ifjúsági tagjainknak MOHOSZ tagsággal kell rendelkeznie!
Felnőtt horgász egy időben kizárólag két horgászkészséggel, készségenként max. két horoggal horgászhat.
Családi és ifjúsági horgász egy horgászkészséggel és max. két horoggal horgászhat.
Gyermek horgász kizárólag egy úszós készséggel hozzátartozója, vagy felnőtt kísérő jelenlétében horgászhat.
Minden horgásznak rendelkeznie kell saját haltartó, illetve halmerítő szákkal, íróeszközzel, horogszabadító, szemeteszsákkal, halmérleggel, mérőszalaggal. Ezek hiánya a horgászatból történő kizárást vonhatja maga után.

Tilalmi idők:

– Csuka: február 1 – március 31.
– Süllő, balin: március 1 – április 30.
– Compóra,aranykárászra és Koipontyra általános fogási tilalom van.
– Ponty és harcsa egész évben fogható
Törpeharcsa egész évben fogható a tóba visszahelyezése tilos, mennyiségi korlát alá nem esik / fogását nem kell bejegyezni a fogási naplóba, napijegyre./

– 11/2018.(05.13) Kgy. számú határozat értelmében a közgyűlés napján a Tagoknak reggel 5 órától a közgyűlés végéig tilos a horgászat.

– Az V számú tavon 2019 évben tilos ragadozó halra horgászni (kivétel a harcsa fogó verseny)

Méretkorlátozások:
A halak hosszának mérése az országos horgászrend szerint, azaz a halak orrcsúcsától a farok úszó tövéig történik.
– Ponty: min.30 cm felettiek tarthatók meg, 5 kg felett és a jelölt hal kíméletesen visszahelyezendő.
– Amur: min: 40 cm felettiek tarthatók meg, azonban a 10 kg feletti hal kíméletesen visszahelyezendő.
– Csuka, harcsa: min. 50 cm felettiek tarthatók meg
– Balin: 40 cm felettiek tarthatók meg.
– Süllő: 30 cm felettiek tarthatók meg.

Mennyiségi korlátozások:

Felnőtt egyesületi tagok /ideiglenes is/
– éves 40 db nemes hal
– heti 5 db nemes hal, ebből 2 db lehet ragadozó
– napi 2db nemes hal, valamint 3 kg egyéb hal zsákmányolható

Családi és ifjúsági horgászatra jogosult egyesületi tagok:
– éves 15 db nemes hal
– heti 2db nemes hal, ebből 1 db lehet ragadozó
– napi 1 db nemes hal, valamint 3 kg egyéb hal zsákmányolható

Napijegyes horgászat:
Egy nap egy állami horgászjeggyel csak két napijegy váltható. A napijegyes horgászra is az érvényben lévő horgászati feltételek, tilalmi idők és méret korlátozások vonatkoznak.

Napijegyes vendég horgászokra vonatkozó mennyiségi korlátozások és napi jegy árak:

Felnőtt vendég horgász:
2 db nemes halat és 3 kg egyéb halat zsákmányolhat.
napijegy ára : 3.000.- Forint

Ifjúsági vendég horgász:
1 db nemes halat és 3 kg egyéb halat zsákmányolhat
napijegy ára : 1.500.- Forint

Gyermek vendég horgász:
3 kg egyéb halat zsákmányolhat.
napijegy ára: 500.- Forint

Vendéghorgászok éjszakai horgászata(felnőtt):
2db nemes hal és 3 kg egyéb
Éjszakai horgászat ára: 6000- Ft (este 22 órától reggel 05 óráig)

Egyéb rendelkezések:
Az egyesületi tagok és vendég horgászok a halőrháznál kijelölt parkolót használhatják, a IV. és V. horgásztó horgász helyeinél mindenki saját felelősségére parkolhat járművével. Az ott bekövetkezett károkért az egyesület nem vállal felelősséget.
A horgászatot csak tiszta horgászhelyen lehet megkezdeni, befejezéskor a horgászhelyet tisztán kell hagyni, a horgászat során keletkezett hulladékot a horgász (vigye el magával)(Erre a horgászmester és a halőr is kötelezheti a stég tulajdonosát).
Horgász stége csak egyesületi tagnak lehet, aki a stégét és környezetét köteles rendben tartani. A fenntartási munkálatokat a horgászmesternek előre bejelentve végezheti el a többi horgász zavarása nélkül november 1-től március 31-ig., április 1-től külön engedéllyel.
Kizárt tag stége az egyesület tulajdonába kerül.
Stéggel rendelkező tag amennyiben kétszeri írásos felszólítás ellenére a stégét és annak környezetét nem tartja rendben a stég az egyesület tulajdonába száll.
Horgászstégen a környezetbe nem illő tárgyat elhelyezni és ott hagyni TILOS! Fegyelmi eljárást von maga után!
A tavak környékén a halpucolás TILOS!
A horgásztavakban fürdeni TILOS!
A IV-es és V-ös horgásztavon szoktató etetés tilos, azonos időszakban több etetett helyet fenntartani TILOS!
A halak kíméletes csalogató helyben tartó etetése megengedett, etető kosárral, csúzlival, dobócsővel, etetőhajóval!
Az etetésre és horog behordásra magáncélú vízi jármű használata TILOS (csónak, gumicsónak, gumimatrac)!
Rossz minőségű etetőanyag használata TILOS!
Az etetés helyét csak a vezetőség által engedélyezett etető karó használatával lehet megjelölni.
Műanyag palack, hungarocell vagy bármely más módon történő jelölés TILOS!
A kifogott méretes nemes halat, vagy egyéb halat amennyiben a horgász nem kívánja megtartani haladéktalanul kíméletesen vissza kell helyezni. A megtartani kívánt nemes halat saját haltartó szákban kell tárolni és az újbóli bedobás előtt a fogási naplóba a megfelelő rovatban hely / tó száma IV.-V. / dátum / év, hó, nap, óra, perc,/ a hal fajánál kerekített egész kilogrammban be kell írni. A fogási naplóban bejegyzett adatokban javítást csak az ellenőrzésre jogosult végezhet.
Egyéb hal mennyiségi beírását a horgászat befejeztével kell bejegyezni.
TILOS a kifogott halat más haltartó szákjában tartani, vagy más horgászhelyén tárolni. A horgászat befejezésekor a halat a horgászhelyről el kell vinni.
A horgászstégnél a hal tárolása TILOS!
Teríték készítése TILOS! – erre a vezetőség megfelelő felügyelet biztosítása mellet egyedi engedélyt adhat,
/ pl. teszthorgászat eredményének fotózása vissza engedés előtt, figyelembe véve a kíméletes tárolást/.
Halat cserélgetni, illetőleg a horgászat befejezése és a regisztrálás előtt elajándékozni TILOS!
Sérült hal zsákmányolása esetén a halat a halőrnek, vagy ellenőrzésre jogosult személynek köteles bemutatni.
A horgász köteles a fogott zsákmányt és a fogási naplót ellenőrzésre bemutatni.
Az egyesület tagjainak a házi fogási naplót a halőrrel alá kell íratni.
Éjszakai horgászatnál a horgászhelyet jól látható módon ki kell világítani.
Léki horgászat- megfelelő vastagságú jég esetén engedélyezett, de mindenki csak saját felelősségére mehet rá a jégre.
A horgászat befejezésekor a léket jól látható módon meg kell jelölni.
A horgásztavakon a téli sportolás TILOS!
Az egyesület alapszabályát, horgászrendjét minden horgász köteles betartani, betartatni, köteles őrködni az egyesület által kezelt vízterület és környezetének rendje, tisztasága, halvédelme, valamint létesítményei és vagyontárgyai felett.
A horgászat során aki az általa észlelt szabálytalanságot nem jelenti az intézkedésre jogosult személynek, maga is szabálytalanságot követ el, így fegyelmi eljárás alá vonható.
Az egyesületi tagnak területi jegye, fogási naplója megrongálódott, elveszett vagy fogási naplójában elérte a maximális fogható mennyiséget, azt haladéktalanul jelezze az arra illetékes kiállítással megbízott személynél. A megrongálódott területi jegy és fogási napló cseréje mindenkori két darab felnőtt napi jegy árának megfizetésével az elveszett területi jegy és fogási napló vagy a fogható mennyiség elérésekor a fogási napló a mindenkori öt darab felnőtt napijegy árának megfizetésével újból váltható.
Az egyesületnél horgászó tagok (tagi, ideiglenes, ifjúsági, családtagi) kötelesek házi fogási naplót vezetni és leadni az egyesülethez 2017. február 28-ig.
A befizetések nem változnak, kivéve az ideiglenes tagoké, mivel nem hajtható be a társadalmi munka (tagság csak 1 év), ezért forintosítjuk 2×5.000 Forint = 10.000 Forint.

Ellenőrzés szabályai:
Az egyesület kezelésében lévő IV. és V. horgásztavon az ellenőrzést állami vizsgával rendelkező hivatásos halőrök és egyesületi ellenőrök / továbbiakban: halőrök/ végzik az Országos és a helyi horgászrend szerint.
A halőrök szükség esetén külső rendvédelmi szerv közreműködését is igénybe vehetik.

Az ellenőrzés során a halőr jogosult:
– A horgászmódszert a készséget a horgászat feltételeinek meglétét és a zsákmányt ellenőrizni a horgásztavak környezetében.
– A fogási naplóba bejegyzést tenni.
– A horgászat befejezésére döntést hozni.
Engedély nélküli és tiltott módszerrel végrehajtott horgászat esetén a horgászkészséget elkobozni.
A szabálytalan horgász területi engedélyét ideiglenesen bevonni és a vétkest a tó elhagyására felszólítani.
Az ellenőrzés módja ellen az ellenőrzés alá vont horgásznak joga van panaszt tenni, melyet írásban az Egyesület vezetőségének kell címezni a panasz tárgyát képező intézkedés tényszerű leírásával, az intézkedés pontos helyének, idejének és az ellenőrzést végző személy megjelölésével.
Az ellenőrzés ténye nem panaszolható.
A panasz kivizsgálásáig az ellenőrzést végző intézkedése nem felülbírálható.
A horgászrend és a horgász etika védelme közös érdek, melyben számítunk minden sporthorgász közreműködésére.
A helyi horgászrend nem szabályozott kérdéseiben az Országos Horgászrend és a Horgász Etika Szabályai valamint a PTK. Vonatkozó rendeletei érvényesek.
FIGYELEM !!!
IV-V-ös horgásztavak és környékén kép és videó felvételek készülnek az Egyesület értékeinek megóvása céljából!!!

A HORGÁSZREND a kihirdetés napján lép életbe!

A horgászrendben rendkívüli helyzetben a KHE vezetősége fenntartja a változtatás jogát, melyről soron kívül értesíti a horgászokat!
Horgászmester: Bulla Ferenc

Halőr 70/608-0276

2019.03.23
Szajki Aranykárász KHE Vezetősége